Dvt (Derin Ven Trombozu)

Pulmoner embolizme yol açabilen ven duvarındaki trombüs oluşumu. İnflamasyonda eşlik eder.

Sağlık Terimlerinde Ara