Duyarhlaşma

Vücudun temas ettiği yabancı cisimlere karşı anormal tepki göstermesi.

Sağlık Terimlerinde Ara