Düşünme

insana özgü zihinsel etkinlik süreçlerinin tümü.

Sağlık Terimlerinde Ara