Düşük Yoğunluklu Lipoproteinler

Kanda kolesterol moleküllerini taşıma görevini yerine getiren ve elektroforezde yavaş hareket eden lipoprote-in sınıfı (bak. lipoproteinlerin elektroforezi).

Sağlık Terimlerinde Ara