Dozimetri

Canlı bir organizmanın ya da ışın biyolojisinde bir maddenin emdiği ışın dozunun, doğrudan ya da dolaylı ölçümle saptanması.

Sağlık Terimlerinde Ara