Dosimazi

Adli tıpta ölümden önce solunum eyleminin gerçekleşip gerçekleşmediğini (doğumda bebeğin canlı olup olmadığını) saptamak amacıyla bir yenidoğanm kadavrasının değişik organlan üzerinde yapılan test.

Sağlık Terimlerinde Ara