Doping

Bir sporcunun yanşma verimini artırmaya yönelik maddelerin kullanılması.

Sağlık Terimlerinde Ara