Dopa (3,4-Dihidroksifenilalanin)

Tirozinaz enziminin etkisiyle fenilalaninin yükseltgen-mesi sonucu oluşan kimyasal madde.

Sağlık Terimlerinde Ara