Dölyatağı Hiperkinezİsi

Doğum sırasında dölyatağı kasılmalarının şiddet ve sıklığının patolojik olarak artması.

Sağlık Terimlerinde Ara