Doğumsal

Doğuştan var olan herhangi bir bozukluk ya da hastalık durumunu niteleyen terim.

Sağlık Terimlerinde Ara