Doğum Kontrol Yöntemleri

Döllenmeyi geçici biçimde önleme yollan.

Sağlık Terimlerinde Ara