Dizomi

Bir DNA segmenti, allel, gen veya bir kromozomdan iki adet olması.

Sağlık Terimlerinde Ara