Dizartri

Kelimelerin söylenmesi ve seslendirilmesi ile İlgili bozukluklar.

Sağlık Terimlerinde Ara