Diyastol

Kalbin gevşeme devresi

Sağlık Terimlerinde Ara