Diyastaz

îki eklem yüzeyinin birbirlerinden kalıcı bir biçimde uzaklaşması.

Sağlık Terimlerinde Ara