Diyagnostik

Bir tanıyı gerçekleştirmek için uygulanan yöntemle tümüne verilen ad.

Sağlık Terimlerinde Ara