Divertikülit

Divertikül duvannda oluşan iltihap.

Sağlık Terimlerinde Ara