Distosi

Doğum sırasında bir anomali ya da komplikasyonun ortaya çıkması.

Sağlık Terimlerinde Ara