Distopi

Bir organın anatomik olarak olağandışı yerleşim göstermesi durumu

Sağlık Terimlerinde Ara