Distikyaz

Kirpiklerin bir gelişim bozukluğuna bağlı olarak gözkapağı kenarında iki sıra halinde yerleşmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara