Disprotidemi

Kandaki proteinlerin dengesinde bozukluk.

Sağlık Terimlerinde Ara