Dispne

Solunumun az ya da çok zorlukla sürdürülmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara