Disortografi

Doğru yazma yeteneğinde bozukluk.

Sağlık Terimlerinde Ara