Disontogeni

Embriyon ya da dölüt evresindeki gelişmenin aksaması sonucu ortaya çıkan oluşum bozukluğu.

Sağlık Terimlerinde Ara