Disodontiyaz

Yeterince yer olmaması nedeniyle dişin güçlükle çıkması.

Sağlık Terimlerinde Ara