Dislipidemi

Kandaki yağların miktarındaki bozuklukları belirtmek için kullanılan terim.

Sağlık Terimlerinde Ara