Dislali

Sözcüklerin oluşmasını sağlayan organların (dudak, dil, yutak, gırtlak, burun) yapılannda ya da işlevlerinde doğuştan gelen ya da sonradan oluşan bir eksikliğe bağlı olarak sözcüklerin söylenmesinde görülen bozukluk.

Sağlık Terimlerinde Ara