Dışkılama Zorluğu

Dışkılama eylemini gerçekleştirmedeki yetersizliğe bağlı olarak ortaya çıkan bir kabızlık biçimi.

Sağlık Terimlerinde Ara