Dışkıda Asalak Aranması

Dışkıda yumurta, tenya parçası ya da erişkin solucan belirlemeye yönelik inceleme.

Sağlık Terimlerinde Ara