Disgerminom

Ender görülen bir yumurtalık tümörü.

Sağlık Terimlerinde Ara