Disfaji

Herhangi bîr nedenle ve herhangi bir düzeydeki engellenmeyle ortaya çıkan yutma güçlüğü.

Sağlık Terimlerinde Ara