Dış Salgıbezleri

Vücudun dışına ya da dışarıyla bağlantılı iç boşluklarına salgı yapan salgıbezleri.

Sağlık Terimlerinde Ara