Direnç Gelişmesi

Vücutta bağımlılığa neden olan ilaç ya da maddelere karşı direncin giderek artması.

Sağlık Terimlerinde Ara