Diploid*

Çoğu yüksek organizmaların somatik hücrelerinde olduğu üzere, her bir kromozomdan iki adet olması durumunu ifade eder. İnsanlar için diploid sayı (2n) 46'dır.

Sağlık Terimlerinde Ara