Dipeptidaz

Proteinleri yıkan ve bağırsak mukoza hücrelerinde bulunan enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara