Dimorfizm

Bir türün iki farklı forma sahip olma durumu.

Sağlık Terimlerinde Ara