Dikotiledon

Embriyosunda iki çenek yaprağı bulunan bitki.

Sağlık Terimlerinde Ara