Dezoksiribonükleaz

Hidrolaz sınıfına giren bir enzim.

Sağlık Terimlerinde Ara