Devitalizasyon

Dişözünün ölümünü sağlamak amacıyla yapılan girişim.

Sağlık Terimlerinde Ara