Desensibilizasyon (Duyarsızlaştırma)

Kişinin belirli maddelerle karşılaştığında gösterdiği aşırı duyarlılık durumunun azaltılması ya da zayıflatılmasma yönelik süreçlerin bütünü.

Sağlık Terimlerinde Ara