Dermatoz

Deri hastalıklarını genel olarak tanımlamak için kullanılan ve bunlar arasından da özellikle kronik gidişli hastalıkları belirten terim.

Sağlık Terimlerinde Ara