Dermatom

Yama (greft) olarak kullanmak üzere derinin belli bir kalınlıktaki katmanını düzgün bir biçimde kesmek için kullanılan cerrahi alet.

Sağlık Terimlerinde Ara