Deripigmentasyonu

Demin renklenmesi.

Sağlık Terimlerinde Ara