Derealizasyon

Dış gerçeklere ilişkin bilincin bozulması.

Sağlık Terimlerinde Ara