Deoksiribonükleik Asit (Dna)

Hücre çekirdiğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan madde.

Sağlık Terimlerinde Ara