Demiyelinizasyon

Sinir liflerinin etrafını saran myelin tabakasının kaybı.

Sağlık Terimlerinde Ara