Delüzyon

Kişiyi doğru olmadığına ikna etmekte güçlük çekilen yanlış düşünce ya da inanç; kuruntu.

Sağlık Terimlerinde Ara