Dekübitüs Ülserleri

Uzun süreli basınca maruz kalan deri bölgelerinde, özellikle de kemikli bölümlere yakın bölgelerde (örneğin kuyruksokumu bölgesi, kürek kemiği bölgesi, topuklar) ortaya çıkan yaralar.

Sağlık Terimlerinde Ara