Dekübitis

Yatalak olanlarda hareketsizlik sonucu sırtta ve kalçalarda açılan yaralar.

Sağlık Terimlerinde Ara