Dekstroz (Glikoz)

Kanda bulanan basit bir şeker; meyva bitki ve balda da bulunur

Sağlık Terimlerinde Ara